نمایش دادن همه 16 نتیجه

قیچی اریس صاف 12 سانت

78.000 تومان
 • حنس استیل ضدزنک
 • صاف
 • طول ۱۲ سانتی متر
 • قابل اتوکلاو
 • ساخت پاکستان

قیچی اریس کرو 12 سانت

83.000 تومان
 • حنس استیل ضدزنک
 • قابل اتوکلاو
 • ساخت پاکستان

قیچی جراحی دو سر تیز 16 سانتی متر

79.000 تومان
 • طول 16 سانتی متر
 • یک سرتیز
 • جنس استیل ضد زنگ
 • قابل اتوکلاو
 • ساخت پاکستان

قیچی جراحی دو سر تیز 18 سانتی متر

89.000 تومان
 • طول 18 سانتی متر
 • یک سرتیز
 • جنس استیل ضد زنگ
 • قابل اتوکلاو
 • ساخت پاکستان

قیچی جراحی یک‌ سر تیز 14 سانتی متر درجه یک

175.000 تومان
 • طول 14 سانتی متر
 • قیچی نخ (جراحی)
 • یک سرتیز
 • صاف
 • جنس استیل کربن
 • ساخت پاکستان

قیچی جراحی یک سر تیز 16 سانتی متر

79.000 تومان
 • طول 16 سانتی متر
 • یک سرتیز
 • جنس استیل ضد زنگ
 • قابل اتوکلاو
 • ساخت پاکستان

قیچی جراحی یک سر تیز 18 سانتی متر

89.000 تومان
 • طول 18 سانتی متر
 • یک سرتیز
 • جنس استیل ضد زنگ
 • قابل اتوکلاو
 • ساخت پاکستان

قیچی دو سر تیز صاف 12 سانتی متر

65.000 تومان
 •  طول 14 سانتی متر
 • صاف
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • قابلیت اتوکلاو
 • دسته های راحت
 • ساخت پاکستان

قیچی دو سر تیز صاف 14 سانتی متر

70.000 تومان
 •  طول 14 سانتی متر
 • صاف
 • جنس : استیل ضد زنگ
 • قابلیت اتوکلاو
 • دسته های راحت
 • ساخت پاکستان

قیچی مایو (MAYO) صاف 14 سانتی متر

115.000 تومان
 • جنس استیل  ضد زنگ
 •  قابل اتوکلاو
 • صاف
 • طول 14 سانتی­متر
 • ساخت پاکستان

قیچی مایو (MAYO) صاف 16 سانتی متر

145.000 تومان
 • جنس استیل  ضد زنگ
 •  قابل اتوکلاو
 • صاف
 • طول 16 سانتی­متر
 • ساخت پاکستان

قیچی مایو (MAYO) صاف 18 سانتی متر

145.000 تومان
 • جنس استیل  ضد زنگ
 •  قابل اتوکلاو
 • صاف
 • طول 18 سانتی­متر
 • ساخت پاکستان

قیچی مایو (MAYO) کرو 14 سانتی متر

73.000 تومان
 • جنس استیل  ضد زنگ
 •  قابل اتوکلاو
 • کرو
 • طول 14 سانتی­متر
 • ساخت پاکستان

قیچی مایو (MAYO) کرو 16 سانتی متر

145.000 تومان
 • جنس استیل  ضد زنگ
 •  قابل اتوکلاو
 • کرو
 • طول 16 سانتی­متر
 • ساخت پاکستان

قیچی مایو (MAYO) کرو 18 سانتی متر

145.000 تومان
 • جنس استیل  ضد زنگ
 •  قابل اتوکلاو
 • کرو
 • طول 18 سانتی­متر
 • ساخت پاکستان

قیچی یک‌ سر تیز 14 سانتی متر

75.000 تومان
 • طول 14 سانتی متر
 • قیچی نخ (جراحی)
 • یک سرتیز
 • صاف
 • جنس استیل کربن
 • دارای دو مدل صاف و کرو
 • ساخت پاکستان