پایه نگهدارنده محلول ضدعفونی کننده دست ( دیسپنسر فلزی )

43.000 تومان
پایه نگهدارنده محلول ضد عفونی کننده دست ( دیسپنسر ) یا نگهدارنده فلزی محلول های ضدعفونی کننده دست وسیله‌ای جهت