در حال نمایش 10 نتیجه

چارت پزشکی ( جای پرونده بیمار) تک برگی فایبرگلاس

قیمت اصلی 110.000 تومان بود.قیمت فعلی 107.000 تومان است.
ویژگی کلیدی
 • از جنس فایبر گلاس مقاوم
 • تک برگ
 • ساخت کشور ایران
 • دارای رنگبندی متنوع
 • دارای ضمانت محصول

چارت پزشکی ( جای پرونده بیمار) دو برگی فایبرگلاس

قیمت اصلی 148.500 تومان بود.قیمت فعلی 138.100 تومان است.
ویزگی کلیدی 
 • از جنس فایبر گلاس مقاوم
 • دوبرگ
 • ساخت کشور ایران
 • دارای رنگبندی

چارت تک برگ آلومینیومی با ضخامت 0.8m

قیمت اصلی 148.100 تومان بود.قیمت فعلی 121.200 تومان است.
 • تک برگ
 • ضخامت ورق 0.8 میلی متر
 • اندازه استاندارد برگه های بیمارستانی
 • دوام بالا
 • قابل نصب بودن بر روی تخت بیمار
 • کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
 • جنس مقاوم آلومینیومی
 • وزن سبک

چارت تک برگ آلومینیومی با ضخامت 1.25m

قیمت اصلی 199.800 تومان بود.قیمت فعلی 179.800 تومان است.
 • تک برگ
 • ضخامت ورق 1.25 میلی متر
 • اندازه استاندارد برگه های بیمارستانی
 • دوام بالا
 • قابل نصب بودن بر روی تخت بیمار
 • کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
 • جنس مقاوم آلومینیومی
 • وزن سبک

چارت تک برگ آلومینیومی با ضخامت 1.5m

قیمت اصلی 239.100 تومان بود.قیمت فعلی 210.100 تومان است.
 • تک برگ
 • ضخامت ورق 1.5 میلی متر
 • اندازه استاندارد برگه های بیمارستانی
 • دوام بالا
 • قابل نصب بودن بر روی تخت بیمار
 • کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
 • جنس مقاوم آلومینیومی
 • وزن سبک

چارت تک برگ آلومینیومی با ضخامت 1m

قیمت اصلی 179.100 تومان بود.قیمت فعلی 158.100 تومان است.
 • تک برگ
 • ضخامت ورق 1 میلی متر
 • اندازه استاندارد برگه های بیمارستانی
 • دوام بالا
 • قابل نصب بودن بر روی تخت بیمار
 • کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
 • جنس مقاوم آلومینیومی
 • وزن سبک

چارت دوبرگ آلومینیومی با ضخامت 0.8m

قیمت اصلی 239.800 تومان بود.قیمت فعلی 218.500 تومان است.
 • دو برگ
 • ضخامت ورق 0.8 میلی متر
 • اندازه استاندارد برگه های بیمارستانی
 • دوام بالا
 • قابل نصب بودن بر روی تخت بیمار
 • کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
 • جنس مقاوم آلومینیومی

چارت دوبرگ آلومینیومی با ضخامت 1.25m

قیمت اصلی 291.500 تومان بود.قیمت فعلی 277.400 تومان است.
 • دو برگ
 • ضخامت ورق 1.25 میلی متر
 • اندازه استاندارد برگه های بیمارستانی
 • دوام بالا
 • قابل نصب بودن بر روی تخت بیمار
 • کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
 • جنس مقاوم آلومینیومی

چارت دوبرگ آلومینیومی با ضخامت 1.5m

قیمت اصلی 349.700 تومان بود.قیمت فعلی 321.300 تومان است.
 • دو برگ
 • ضخامت ورق 1.5 میلی متر
 • اندازه استاندارد برگه های بیمارستانی
 • دوام بالا
 • قابل نصب بودن بر روی تخت بیمار
 • کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
 • جنس مقاوم آلومینیومی

چارت دوبرگ آلومینیومی با ضخامت 1m

قیمت اصلی 273.500 تومان بود.قیمت فعلی 255.100 تومان است.
 • دو برگ
 • ضخامت ورق 1 میلی متر
 • اندازه استاندارد برگه های بیمارستانی
 • دوام بالا
 • قابل نصب بودن بر روی تخت بیمار
 • کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
 • جنس مقاوم آلومینیومی